ขอเชิญชวนประชาชนในเขตอำเภอรามันและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา มีอาการหรือสงสัยเป็นต้อกระจก สามารถเข้าร่วมโครงการคัดกรองต้อกระจก ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงพยาบาลรามัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. สามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่… 073-299503 หรือ 073-299504 (ในวันและเวลาราชการ)

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตอำเภอรามันและจังหวัดใกล้เคียง  ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา มีอาการหรือสงสัยเป็นต้อกระจก สามารถเข้าร่วมโครงการคัดกรองต้อกระจก ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงพยาบาลรามัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

สามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่...
073-299503 หรือ 073-299504 (ในวันและเวลาราชการ)