banner
โรงพยาบาลรามัน ยินดีต้อนรับ
วันรายออีฎิ้ลฟิตรี และวันสงกรานต์ปีนี้ “ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ด้วยการสวมหมวกกันน็อก และระมัดระวัง…กระโปรงพันเข้าไปในล้อรถมอเตอร์ไซค์กันด้วยนะคะ 💞ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลรามัน💞
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ จุดตรวจหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 9 เมษายน 2567
วันที่ 9 เมษายน 2567 งานควบคุมโรคติดต่อรพ.รามัน ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 1 ทำการพ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท สเปรย์ทากันยุงและให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 5 หลังคาเรือน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI =0/HI =0 ไม่พบผู้ป่วยสงสัยเพิ่มเติม
ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลรามัน จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส และสวมชุดไทยพบปะสมาชิกเนื่องในวันเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลรามัน วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 12.00 -13.00 น.
บริษัท INGRES OA (NAKHON) LLY Integrated IT Solution นำเสนอการใช้งาน “ระบบจัดการคิวบริการในโรงพยาบาล (SMART QUEUE)” โดย คุณ ภูวเสฎฐ์ เครือสุวรรณ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 เมษายน 2567
คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประชุมจัดทำแผนรองรับอุทกภัย และการคีย์ข้อมูลกิจกรรมปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 เมษายน 2567
โรงพยาบาลรามัน โดยทีมดูแลแบบประคับประคองและระงับปวด (Palliative & Pain Care) ได้เปิดให้บริการ “ห้องชีวาภิบาล” เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 เมษายน 2567
โรงพยาบาลรามัน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน แก่บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายบริการสุขภาพฯ ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 เมษายน 2567
previous arrow
next arrow

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

เชี่ยวชาญ
S__4186132
S__4186130
91063_๒๐๑๑๐๓_11
previous arrow
next arrow

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

image_03
image_02
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลรามัน ยินดีต้อนรับ

วีรบุรุษของชาวโรงพยาบาลรามัน และนักบริหารต้นแบบที่นำความเจริญ และแบบอย่างของนักพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

คุณสีตีแอเส๊าะ ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และคุณราวี แวอุเซ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลรามัน เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยบริการสุขภาพที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการจัดบริการ อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ระดับดีเด่น ในเวทีวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มวัยแรงงานและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องแชฟไฟร์ 204 – 205 อิมแพคฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลรามัน

ติดต่อหน่วยงาน

คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ให้บริการทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 08.30น.-15.30น.