banner
ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) เรื่อง ทบทวนบัญชีรายการยา และเสนอยาเข้ารพ. ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมสรุปผลการนิเทศ คปสอ. และตรวจเยี่ยม รพ.สต. รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมกิจกรรมรณรงค์พื้นที่ร่วม 5ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ สนามบาสแฟลต2 โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์​มหาวิทยาลัย​นราธิวาส​ราชนครินทร์​ มานิเทศ​นักศึกษา​หลักสูตร​พยาบาลศาสตร์​ปี​ 4​ และนักศึกษาหลักผู้ช่วยพยาบาล​ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ภายใต้วิถีมุสลิม ROBOT Model ณ คลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.รามัน ร่วมด้วย รพ.สต.กอตอตือร๊ะ , สสอ.รามัน , เจ้าหน้าที่ปกครอง , เจ้าหน้าที่อบต. , ผู้นำชุมชน , โต๊ะอีหม่าม และครอบครัวผู้ป่วย ประชุมภาคีเครือข่ายพื้นที่กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่ออธิบายการนำเข้าผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการรักษา
ประชุมอนุกรรมการทีม RM ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
previous arrow
next arrow

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

เชี่ยวชาญ
S__4186132
S__4186130
91063_๒๐๑๑๐๓_11
previous arrow
next arrow

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

image_03
image_02
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลรามัน ยินดีต้อนรับ

วีรบุรุษของชาวโรงพยาบาลรามัน และนักบริหารต้นแบบที่นำความเจริญ และแบบอย่างของนักพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “36th Year TUH Digital TRANSFORMS forward to Resilience Organization” – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงาน poster ประเภทพัฒนาระบบ นายมาลีกี เกษธิมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน เรื่องเครือข่ายทันตร่วมใจ ใช้วัสดุ(ทันตกรรม) อย่าง พอเพียง – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงาน poster ประเภทวิจัย นายมูฮำหมัด ดาโอะ และ นายช็อฟวาน รอนิง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เรื่องผลของโปรแกรมออกกำลังกายข้อไหล่ด้วยตนเองต่อการลดระดับเจ็บปวดเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวและสมรรถภาพการทำงานของข้อไหลในผู้ป่วยโรคข้อไหล่ – รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นำเสนอผลงาน Oral presentation ประเภทวิจัย ภก.รอนี กาเดร์ เภสัชกรชำนาญการ เรื่องผลของซองยารูปภาพต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา : การทดลองแบบสุ่มควบคุมการปกปิดทางเดียว – รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 นำเสนอผลงานพัฒนาระบบงานรูปแบบ Oral Presentation นางสาวซากีนะ ดอละ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เรื่องพลิกวิกฤตโควิดที่ล้มลง ลุกด้วยระบบCCRTRamanที่เข้มแข็ง ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 14 ปี 2565 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศรีฟ้า 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 31 สิงหาคม – รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิจัย นายมูฮำหมัด ดาโอ๊ะ และ นายซ็อฟวาน รอนิง หน่วยงานกายภาพบำบัด -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิจัย นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ และ นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ หน่วยงาน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด -รางวัลชนะเลิศ ประเภท R2R นางสาวรานีย์ ยุมิง หน่วยงานห้องสูติกรรม

โรงพยาบาลรามันยินดีต้อนรับ

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลรามัน