banner
previous arrow
next arrow
Slider

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามันยินดีต้อนรับ

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

กันยายน 2020

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
2
 • ประชุม MB ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
 • เรื่อง ทีมนำ MRS ห้องประชุมเวชสารสนเทศ
3
 • เรื่อง ประชุมแพทย์ เภสัช ห้องประชุมเวชสารสนเทศ
 • เรื่องประชุมทบทวนเคสเหตุการณ์ระดับ E (ห้องประชุม 5ส.)
4
5
6
7
8
 • เรื่องติดตามผลการดำเนินงานของอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ)
9
 • วีดีโอคอนเฟอรเร้น
10
 • ประชุม MB (ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ)
11
 • เรื่องศึกษาดูงานระบบ5ส. (ห้องประชุม 5ส.)
12
13
14
 • ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เรื่อง ประชุมกำหนดตัวชี้วัดหัวหน้า
15
16
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่องอบรมความรู้เรื่องจิตเวชโดยจิตแพทย์จากรพ.ยะลา
 • ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ เรื่องประชุมวิชาการการบริหารความเสี่ยง
17
 • ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เรื่องประชุมวีดีโอคอนเฟอรเร้น
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่องประชุมอนุกรรมการ IM เพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
 • เรื่องตรวจสุขภาพประจำปี (ห้องประชุม 5ส)
18
19
20
21
22
 • เรื่อง ประชุม MB (ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ)
 • เรื่องประชุม IM (ห้องประชุมเวชสารสนเทศ)
23
 • เรื่องสอบพนักงานธุรการ (ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ)
 • เรื่องประชุม ผู้รับผิดชอบแม่และเด็ก (ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ)
24
25
 • เรื่องพิจารณาประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างเหมาบริการ (ห้องประชุม5ส)
26
27
28
29
30