banner
previous arrow
next arrow
Slider

นพ.รอซาลีปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ร่วมด้วยคณะทำงานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายบริการสุขภาพอ…

ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจุดเน้นป…

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ร่วมกับ ฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมวางแผนการปรับระบบก…

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ให้ความรู้ผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก เกี่ยวกับการเ…

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มาถ่ายทำสารคดีโครงการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เรื่อง พยาบาลรักบ้านเกิด : ก…

ต้อนรับคณะนิเทศงานจาก คปสอ. และตรวจเยี่ยม รพ.สต. รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วั…

ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล (CEO) ณ ห้องประชุม 5ส. วันที่ 22 มิถุนายน 2563

งานอนามัยแม่และเด็ก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน รับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็กแ…

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามันยินดีต้อนรับ

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

กรกฎาคม 2020

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
  • เรื่อง conference ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial learning network (ห้องประชุม5.)
  • เรื่อง (conference )ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Provincial learning network (ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ)
2
  • นิเทศ (ห้องประชุมวรระพินิช)
  • เรื่อง VDO Conference (ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ)
3
4
5
6
7
8
9
10
  • เรื่องปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ เภสัชกรใหม่ (ห้องประชุม 5ส.)
11
12
13
14
  • เรื่องสอบสัมภาษณ์พนักงานเปล (ห้องประชุม 5ส.)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31