banner
previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบการบริการในการเพิ่มมูลค่างานเภสัช ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องปร…

ประชุม Morning brief หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 4 มิถุนายน …

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง วัคซีนในเด็กและการดูแลเด็กปฐมวัย ในเจ้าหน้าท…

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และใส่ใจดูแลลูก ให้กับผู้ปกครองเด็กอายุ0-6…

ประชุมคณะกรรมการบริหารการพยาบาล (NUR) เรื่องการปรับอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวในแต่ละหน่วยงานตามกรอบ ณ…

อนุกรรมการHRD ประชุมเรื่องการจัดทำการประเมินcompetency ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความยินดี กับ เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน ที่เข้าร่วมรับรางวัลจากการประกวดผลงานวิชาการในงานมหกรรมวิชา…

ภก.ณรงค์ ว่องประเสิรฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราม…

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลรามันยินดีต้อนรับ

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

สิงหาคม 2020

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
2
3
 • เรื่อง วีดีโอคอนเฟอรเร้น
4
 • เรื่องโครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และใส่ใจลูก (ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ)
 • เรื่องประชุมอนุทีม hrd (ห้องประชุมเวชสารสนเทศ)
 • เรื่องประเมิน สเมียน /ผู้ช่วย หน่วยงานต่างๆ (ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ)
5
 • เรื่องประชุมวางแผนการพัฒนาระบบการบริการในการเพิ่มมูลค่างานเภสัชกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เรื่องประชุมโอที (ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ)
 • เรื่องประเมินหน่วยงาน (ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ)
6
 • เรื่องการใช้ยาในผู้ป่วย COPD
 • รอนีห้องยา จอง
 • เรื่องประเมิน ซักฟอก โรงครัวจ่ายกลาง ยุทธ์ศาสตร์ (ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ)
7
 • เรื่องสอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้องประชุม 5ส.)
 • เรื่องโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ)
 • เรื่องประเมิน หน่วยงาน OPD (ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ)
8
9
10
11
 • เรื่องโครงการภาคีเครือข่ายป้องกันโรคด้วยวัคซีน (ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31