banner
วันที่ 22 กันยายน 2566 โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับรพ.สต.เครือข่ายอำเภอรามัน ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการป้องกันควบคุมโรควัณโรคดื้อยา ในพื้นที่อำเภอรามัน ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา
ประชุมทีมนำโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 กันยายน 2566
โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมบุคลากร เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในผู้ใหญ่ วิทยากรโดย นพ.อารีฟีน อุเซ็งแมอายุรแพทย์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 กันยายน 2566
ทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลรามัน ออกหน่วยปฐมพยาบาลและร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศอ.บต จ.ยะลา วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566
ประชุมทีมบริหารหนี้ (CFO) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566
โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมบุคลากร เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในเด็ก วิทยากรโดย พญ.นิยา สือนิ กุมารแพทย์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 19 กันยายน 2566
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่ผลงานวิชาการ”ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ รพ.รามัน เป็นตัวแทนจังหวัดยะลา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ 3 ประเภท ได้แก่ •ประเภท Oral – CQI Clonic เรื่องTelemedicine : เข้าถึงง่าย ผู้ป่วยปลอดภัย ผู้นำเสนอ พญ.เกสกาญจน์ นงรัตน์ • ประเภทPhoto Voice ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ (ในสถานบริการ) ผู้นำเสนอ กภ.หัสมะ มะสากา (ในชุมชน) • ประเภทหนังสั้น ผู้นำเสนอ ภก.รอนี กาเดร์ และทีมงาน งานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่12 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
previous arrow
next arrow

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

เชี่ยวชาญ
S__4186132
S__4186130
91063_๒๐๑๑๐๓_11
previous arrow
next arrow

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

image_03
image_02
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลรามัน ยินดีต้อนรับ

วีรบุรุษของชาวโรงพยาบาลรามัน และนักบริหารต้นแบบที่นำความเจริญ และแบบอย่างของนักพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชา การสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 15 ปี 2566 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทร โสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติ บัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 – ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท : ORAL PRESENTATION – CQI (CLINIC นางสาวเกสกาญจน์ นงรัตน์ หน่วยงานองค์กรแพทย์ – ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท : ORAL PRESENTATION – R2R นางสาวซูไรดา ลาเตะ หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท : ORAL PRESENTATION – วิจัย นายรอนี กาเดร์ หน่วยงานเภสัชกรรม – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ หน่วยงานแพทย์แผนไทย – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท : ORAL PRESENTATION – CQI (NON-CLINIC) นางสาวนุรอามานี แยการีซง หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลรามัน

ติดต่อหน่วยงาน

คลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ให้บริการทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 08.30น.-15.30น.