เวชสารสนเทศ

ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน Smart Hospital รพ.เกาะพะงัน และ HAIT รพ.หาดใหญ่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 9.00น – 11.30น

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีปฏิบัติงาน Work Instruction

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข