ศูนย์คอมพิวเตอร์

ประกาศเนื่องจากขณะนี้ระบบโทรศัพท์ภายในของโรงพยาบาลรามันขัดข้อง อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข หากผู้รับบริการประสงคฺ์จะติดต่อใช้บริการหรือติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ดังนี้ **เบอร์ติดต่อในเวลาราชการ 07.30-16.00 น. โทร. 073-299503 **เบอร์ติดต่อนอกเวลาราชการ-วันหยุดราชการ โทร 081-9636083 **ขออภัยในความไม่สะดวก**