ติดต่อโรงพยาบาลรามัน

ที่อยู่ :

โรงพยาบาลรามัน 207 หมู่ 1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา 95140

โทรศัพท์ :

073-295500 (เหตุฉุกเฉิน) , 073-299503 ,073-299504  แฟกซ์ 073-295499