ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน

พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และชมรมมุสลิม โรงพยาบาลรามัน มอบอินทผาลัมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เนื่องในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 24 มีนาคม 2566
ชมรมมุสลิม โรงพยาบาลรามัน มอบถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เนื่องในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 มีนาคม 2566
ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการอิสลามศึกษาเรื่อง “การเตรียมสุขภาพเพื่อเดือนรอมฎอน” วิทยากรโดย อุซตาสมุคลิศ ดอเลาะ ณ ลานพักญาติศาลาละหมาด โรงพยาบาลรามัน วันที่ 14 มีนาคม 2566
คณะกรรมการชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ณ ห้องประชุม 5 ส. โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 มีนาคม 2566
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการ รพ.รามัน แพทย์หญิงนิยา สือนิ, ชมรมมุสลิม รพ.รามัน และทีม MCATT รพ.รามัน ลงพื้นที่บ้านปูลัย ต.บาลอ อ.รามัน เยี่ยมเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์อุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมคณะกรรมการชมรมมุสลิม ณ ศาลาละหมาด โรงพยาบาลรามัน วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการชมรมมุสลิม ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 22 เมษายน 2565
ชมรมมุสลิมประชุมเตรียมความพร้อมงานมอบทุนให้แก่เด็กกำพร้า ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 21 เมษายน 2565
previous arrow
next arrow