เฝ้าระวังโรคติดต่อ สำหรับผู้ที่เตรียมตัวไปแสวงบุญเมกกะ ก่อนการเดินทางให้ดูแลสุขภาพให้พร้อมและให้เฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจเป็นพิเศษ โดยคนที่ป่วยเป็นหวัดขอให้รีบไปพบแพทย์ก่อนการเดินทาง ขณะที่ลูกหลานก็ควรจะดูแลสุขภาพของผู้ที่จะเดินทางด้วยว่าร่างกายมีความพร้อมหรือไม่ รวมทั้งโรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวัง คือ โรคทางเดินหายใจรุนแรงจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 หรือเมิร์ส ( mers) ซึ่งพบในพื้นที่ประเทศแถบตะวันออกกลาง ขอให้ทุกท่านเดินทางไปแสวงบุญและกลับมาโดยสวัสดิภาพ สุขภาพแข็งแรง

เฝ้าระวังโรคติดต่อ สำหรับผู้ที่เตรียมตัวไปแสวงบุญเมกกะ […]

1 2 3 91