ขอเชิญชวนชาวอำเภอรามันและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการคัดกรองป้องกันโรค มะเร็งลำไส้ (COLONOSCOPY) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 อาการเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ สังเกตอาการของตัวเองด่วนๆ หากมีอาการ 1.ท้องอืดเรื้อรัง ท้องอืดไม่ทราบสาเหตุ 2.ท้องผูกสลับท้องเสีย 3.อุจจาระมีเลือดเจือปน 4.รู้สึกถ่ายไม่สุด 5.น้ำหนักลดผิดปกติ อ่อนเพลีย 6.คลำเจอก้อนในท้อง 7.มีอาการโลหิตจาง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-299503

ขอเชิญชวนชาวอำเภอรามันและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (COLONOSCOPY) ภายใต้กรอบแนวคิด 3S 3D 0CC ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566

อาการเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ สังเกตอาการของตัวเองด่วนๆ หากมีอาการ
1.ท้องอืดเรื้อรัง ท้องอืดไม่ทราบสาเหตุ
2.ท้องผูกสลับท้องเสีย
3.อุจจาระมีเลือดเจือปน
4.รู้สึกถ่ายไม่สุด
5.น้ำหนักลดผิดปกติ อ่อนเพลีย
6.คลำเจอก้อนในท้อง
7.มีอาการโลหิตจาง
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-299503