โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ สามารถติดต่อผ่านทางการไอ หรือจามรดกัน ในประเทศไทยพบโรคคอตีบลดลง เนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ สามารถติดต่อผ่านทางการไอ หรือจามรดกัน ในประเทศไทยพบโรคคอตีบลดลง เนื่องจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค