ระบบยา

ประชุมอนุกรรมการระบบยา เรื่อง ปรับแนวทางการบริหารยาในหอผู้ป่วยใน ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 ตุลาคม 2565
ทีมระบบยาปฐมนิเทศเพทย์ใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 9 มิถุนายน 2565
ทีมนำระบบยา ประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยา STAT, D/C และยาฉีด ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ประชุมอนุกรรมการทีมนำระบบยา ณ ห้องประชุม 5ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 11 เมษายน 2565
ทีมระบบยา อมรม High Alert Drug พยาบาลใหม่ ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ปฐมนิเทศระบบยาให้กับพยาบาลใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 26 มกราคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาร่วมด้วยระบบยาโรงพยาบาลรามัน นำทีมโดย ภก.รอนี กาเดร์ และ ภญ.ริฏา วัฒนศิริวณิชช์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ระดับดี ประจำปี 2564 ผลงาน ระบบการบริหารยาแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา (โดยการนำต้นแบบการพัฒนาผลจากโรงพยาบาลรามัน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ เรื่อง ระบบ MRS โดย พญ.สุดารัตย์ พูลศิลป์ และระบบยา โดย เภสัชกร รอนี กาเดร์ ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ วันที่ 4 มิถุนายน 2564
previous arrow
next arrow

เกณฑ์การพิจารณานำเข้ายา

  1. ถูกต้อง

  2. ถูกดี

  3. ถูกเวลา

รายการยานำเข้า

09/12/2023 วันที่ 9 ธันวาคม 2566 งานควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับรพ.สต.เกะรอ ลงพื้นที่ควบคุมโรคไอกรน จ่ายยาปฏิชีวนะ แก่ผู้สัมผัสร่วมบ้านจำนวน 6 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมและแนะนำการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไอกรนแก่ผู้สัมผัส ในพื้นที่บ้านตาเนาะปูโย๊ะ ม.3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
08/12/2023 ทีมนำ EQU ประชุมเตรียมการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 8 ธันวาคม 2566
07/12/2023 ประชุมผู้รับผิดชอบและวางแผนคัดกรองไวรัสตับอักเสบประชากรอำเภอรามัน ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 ธันวาคม 2566
07/12/2023 ประชุมติดตามผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ ผ่านระบบ Web Conference Zoom ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 ธันวาคม 2566
07/12/2023 ทรงพระเอริญ ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็อพระเอ้าลูกเธอ เอ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน
07/12/2023 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตอำเภอรามันและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา มีอาการหรือสงสัยเป็นต้อกระจก สามารถเข้าร่วมโครงการคัดกรองต้อกระจก ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงพยาบาลรามัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. สามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่… 073-299503 หรือ 073-299504 (ในวันและเวลาราชการ)
06/12/2023 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี จัดทำเวทีประชาคม คัดเลือกปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน ตลาดเรือแก ม.1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 6 ธันวาคม 2566
06/12/2023 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรามัน ออกตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ป.1 ตามโครงการเด็กไทยสายตาดีแก่นักเรียนตำบลกายูบอเกาะ โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านบือยอง โรงเรียนบ้านพอแม็ง และโรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวนนักเรียน 138 ราย วันที่ 1 ธันวาคม 2566

รายการยาเสนอเข้า

09/12/2023 วันที่ 9 ธันวาคม 2566 งานควบคุมโรคติดต่อ โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับรพ.สต.เกะรอ ลงพื้นที่ควบคุมโรคไอกรน จ่ายยาปฏิชีวนะ แก่ผู้สัมผัสร่วมบ้านจำนวน 6 ราย ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติมและแนะนำการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไอกรนแก่ผู้สัมผัส ในพื้นที่บ้านตาเนาะปูโย๊ะ ม.3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา
08/12/2023 ทีมนำ EQU ประชุมเตรียมการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 8 ธันวาคม 2566
07/12/2023 ประชุมผู้รับผิดชอบและวางแผนคัดกรองไวรัสตับอักเสบประชากรอำเภอรามัน ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 ธันวาคม 2566
07/12/2023 ประชุมติดตามผลการประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ ผ่านระบบ Web Conference Zoom ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 7 ธันวาคม 2566
07/12/2023 ทรงพระเอริญ ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็อพระเอ้าลูกเธอ เอ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน
07/12/2023 ขอเชิญชวนประชาชนในเขตอำเภอรามันและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา มีอาการหรือสงสัยเป็นต้อกระจก สามารถเข้าร่วมโครงการคัดกรองต้อกระจก ในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงพยาบาลรามัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. สามารถมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่… 073-299503 หรือ 073-299504 (ในวันและเวลาราชการ)
06/12/2023 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ปัตตานี จัดทำเวทีประชาคม คัดเลือกปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน ตลาดเรือแก ม.1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 6 ธันวาคม 2566
06/12/2023 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลรามัน ออกตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ป.1 ตามโครงการเด็กไทยสายตาดีแก่นักเรียนตำบลกายูบอเกาะ โรงเรียนบ้านรามัน โรงเรียนบ้านบือยอง โรงเรียนบ้านพอแม็ง และโรงเรียนอนุบาลศรีรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวนนักเรียน 138 ราย วันที่ 1 ธันวาคม 2566

แผนการจัดซื้อ