ข้อปฏิบัติตนของประชาชน ในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ก่อนเข้าระยะ 3

ข้อปฏิบัติตนของประชาชน ในการใช้ชีวิตประจำวัน ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ก่อนเข้าระยะ 3