กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 ตุลาคม 2565

กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 ตุลาคม 2565