โรงพยาบาลรามันมีบริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรม เช่น มีก้อน ปวดท้อง ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวารหนัก โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เปิดบริการ อังคารที่สองของเดือน เวลา 09.00-12.00 น. ติดต่อสอบถาม/เลื่อนนัด 073-299503

โรงพยาบาลรามันมีบริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรม เช่น มีก้อน ปวดท้อง ไส้เลื่อน ริดสีดวงทวารหนัก โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เปิดบริการ อังคารที่สองของเดือน เวลา 09.00-12.00 น. ติดต่อสอบถาม/เลื่อนนัด 073-299503