โรงพยาบาลรามัน เปิดให้บริการผ่าตัดไส้เลื่อนแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา สนใจสอบถามติดต่อ 073-299503 ในวันเวลาราชการ เปิดรับผู้ป่วยทั้งในและนอกเขตอำเภอรามัน

โรงพยาบาลรามัน เปิดให้บริการผ่าตัดไส้เลื่อนแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา สนใจสอบถามติดต่อ 073-299503 ในวันเวลาราชการ เปิดรับผู้ป่วยทั้งในและนอกเขตอำเภอรามัน