ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ลูกติดต่อฉีดวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันพุธ

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ลูกติดต่อฉีดวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทุกวันพุธ