ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 14 ปี 2565 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศรีฟ้า 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 31 สิงหาคม – รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิจัย นายมูฮำหมัด ดาโอ๊ะ และ นายซ็อฟวาน รอนิง หน่วยงานกายภาพบำบัด -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิจัย นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ และ นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ หน่วยงาน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด -รางวัลชนะเลิศ ประเภท R2R นางสาวรานีย์ ยุมิง หน่วยงานห้องสูติกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 14 ปี 2565 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศรีฟ้า 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 31 สิงหาคม
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิจัย
นายมูฮำหมัด ดาโอ๊ะ และ นายซ็อฟวาน รอนิง หน่วยงานกายภาพบำบัด
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิจัย
นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ และ นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ หน่วยงาน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด
-รางวัลชนะเลิศ ประเภท R2R นางสาวรานีย์ ยุมิง หน่วยงานห้องสูติกรรม