นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแด่ นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่เกษียณอายุราชการและปฏิบัติงานมากกว่า 30 ปี ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2565 “สร้างสุขอย่างไรในยุคเปลี่ยนผ่าน” วันที่ 18 สิงหาคม 2565

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแด่ นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่เกษียณอายุราชการและปฏิบัติงานมากกว่า 30 ปี ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2565 “สร้างสุขอย่างไรในยุคเปลี่ยนผ่าน” วันที่ 18 สิงหาคม 2565