คุณพวงประภา เพ็ชรมี เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัล ผลงานการพัฒนาคุณภาพสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 12 ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณปี 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ หาดใหญ่ วันที่ 10 กันยายน 2563

คุณพวงประภา เพ็ชรมี เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัล ผลงานการพัฒนาคุณภาพสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) เขตสุขภาพที่ 12 ในงานมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณปี 2563 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ หาดใหญ่ วันที่ 10 กันยายน 2563