banner
วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พ.ย.ของทุก ๆ ปี เป็นวันสถาปนาการสาธารณสุข พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุข โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 นับเป็นวาระแรกที่มีการใช้คำว่า “สาธารณสุข” จึงทำให้กรมสาธารณสุขอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมาจนถึงปี 2485 ก็ได้มีการสถาปนาขึ้นเป็น “กระทรวงสาธารณสุข” โดยถือเอาวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันสถาปนา “กระทรวงสาธารณสุข”
ประชุมอนุกรรมการ PCF ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม และอสม. ม.6 ต.กายูบอเกาะ ลงสอบสวนโรคและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทำการสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และแจกทรายอะเบท โลชั่นทากันยุง ทำการพ่นหมอกควันและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้เพื่อควบคุมโรค ค้นหาแหล่งรังโรค และค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชน ณ ม.6 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา
ประชุมติดตามหนี้และแผนจัดซื้อปีงบ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มการพยาบาลประชุมระบบคิว hosxp เวอร์ชั่น 4 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สสจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดห้องผ่าตัด การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและผ่าตัดเล็ก (One day Surgery & minimal invasive surgery) พร้อมด้วยนายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอรามัน , นพ.อุมาด แอเก็ม ศัลยแพทย์โรงพยาบาลยะลา และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเปิดพิธีฯ โดยมี พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ประชุมอนุกรรมการ RM ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
previous arrow
next arrow

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

เชี่ยวชาญ
S__4186132
S__4186130
91063_๒๐๑๑๐๓_11
previous arrow
next arrow

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

image_03
image_02
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลรามัน ยินดีต้อนรับ

วีรบุรุษของชาวโรงพยาบาลรามัน และนักบริหารต้นแบบที่นำความเจริญ และแบบอย่างของนักพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 14 ปี 2565 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศรีฟ้า 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 31 สิงหาคม – รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิจัย นายมูฮำหมัด ดาโอ๊ะ และ นายซ็อฟวาน รอนิง หน่วยงานกายภาพบำบัด -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิจัย นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ และ นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ หน่วยงาน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด -รางวัลชนะเลิศ ประเภท R2R นางสาวรานีย์ ยุมิง หน่วยงานห้องสูติกรรม

โรงพยาบาลรามันยินดีต้อนรับ

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลรามัน