banner
ทีมดูแลผู้ป่วย (PCT) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ manager รายโรคในรอบเดือนสิงหาคมและกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565
ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดสำคัญระดับโรงพยาบาลด้านคลินิก ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ประชุมการใช้งานโปรแกรม Hosoffice ประเด็นเรื่องการใช้งานเมนูการลา ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565
ประชุมนำเสนอระบบ CT Scan โดยบริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565
ประชุมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565
ประชุมเตรียมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอุทกภัย ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 6 ตุลาคม 2565
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ ณ ลานหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 ตุลาคม 2565
ประชุมระบบส่งต่อประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 5 ตุลาคม 2565
previous arrow
next arrow

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

เชี่ยวชาญ
S__4186132
S__4186130
91063_๒๐๑๑๐๓_11
previous arrow
next arrow

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

image_03
image_02
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลรามัน ยินดีต้อนรับ

วีรบุรุษของชาวโรงพยาบาลรามัน และนักบริหารต้นแบบที่นำความเจริญ และแบบอย่างของนักพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ครั้งที่ 14 ปี 2565 โดยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศรีฟ้า 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา วันที่ 31 สิงหาคม – รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิจัย นายมูฮำหมัด ดาโอ๊ะ และ นายซ็อฟวาน รอนิง หน่วยงานกายภาพบำบัด -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทวิจัย นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ และ นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ หน่วยงาน แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด -รางวัลชนะเลิศ ประเภท R2R นางสาวรานีย์ ยุมิง หน่วยงานห้องสูติกรรม

โรงพยาบาลรามันยินดีต้อนรับ

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลรามัน