พญ.นิยา สือนิ กุมารแพทย์ , พญ.อุรพี ไชยชนะ แพทย์ประจำคลินิก และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกหอบหืด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวผู้ป่วยโรคหอบหืดในเด็ก และสอนการพ่นยาโดยใช้นวัตกรรมกระบอกพ่นยา “Spacer D.I.Y “ วันที่ 22 กรกฏาคม 2563

พญ.นิยา สือนิ กุมารแพทย์ , พญ.อุรพี ไชยชนะ แพทย์ประจำคลินิก และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกหอบหืด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวผู้ป่วยโรคหอบหืดในเด็ก และสอนการพ่นยาโดยใช้นวัตกรรมกระบอกพ่นยา "Spacer D.I.Y “ วันที่ 22 กรกฏาคม 2563