รับวัคซีนโปลิโอ ฟรี!!!! ที่รพ.รามัน เชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุต่ำกว่า 5 ปี พาบุตรหลานมารับวัคซีนโปลิโอ ฟรี ที่ รพ.รามัน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องส่งเสริมสุขภาพ รพ.รามัน

รับวัคซีนโปลิโอ ฟรี!!!! ที่รพ.รามัน เชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุต่ำกว่า 5 ปี พาบุตรหลานมารับวัคซีนโปลิโอ ฟรี ที่ รพ.รามัน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องส่งเสริมสุขภาพ รพ.รามัน