นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน ร่วมประชุม กับ Front liner เรื่องพัฒนาแนวทางการให้บริการ แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และญาติของเจ้าหน้าที่ วันที่ 17 กรกฏาคม 63 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน ร่วมประชุม กับ Front liner เรื่องพัฒนาแนวทางการให้บริการ แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และญาติของเจ้าหน้าที่ วันที่ 17 กรกฏาคม 63 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ