โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานเปล

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา

  • พนักงานเปล 1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  • อัตราเงินเดือนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น.และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม