นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน เป็นประธานในการประชุมทบทวนการ refer ผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 5ส. วันที่ 19 มิถุนายน 2563

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการ รพ.รามัน เป็นประธานในการประชุมทบทวนการ refer ผู้ป่วยจิตเวช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 5ส. วันที่ 19 มิถุนายน 2563