ข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆจาก คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลรามัน

วันนี้มีสาระดีๆมาประชาสัมพันธ์จ้า

#คุณเคยมีอาการแบบนี้กันไหม
1. ปวดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น คอ
บ่า ไหล่ สะบัก อาจร้าวไปบริเวณใกล้เคียงร่วมด้วย
2. ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว
3. อาการชาบริเวณแขนและมือ รวมถึงอาการอ่อนแรง

#อาการดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนของโรคออฟฟิศซินโดรม

>>ออฟฟิศซินโดรมคืออะไร?....
ออฟฟิศซินโดรมคือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังพืด(Myofacial Pain Syndrome) อันเนื่องจากรูปแบบการทำงานที่ใช้มัดกล้ามเนื้อเดิมซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง
ปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับพฤติกรรม การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การปรับสภาพเเวดล้อมในการทำงานและการบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

#หัตถการบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การตรวจวินิจฉัย
นวดรักษา - ประคบสมุนไพร
พอกตาสมุนไพร
เผายาสมุนไพร

>เนื่องจากมีการระบาดของโรคCovid-19 คลินิกการแพทย์แผนไทย มีมาตราการลดการแพร่กระจายของเชื้อ ให้บริการเฉพาะการนวดรักษาและการประคบสมุนไพร <

>> ช่องทางการจองเพื่อรับบริการ

โทรศัพท์ : 0908823956

เพจ : https://www.facebook.com/ttmraman2020/