ประชุมเจ้าหน้าที่ “จิตอาสาส่งยา NCD” ตอบสนอง New normal คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ประชุมเจ้าหน้าที่ "จิตอาสาส่งยา NCD" ตอบสนอง New normal คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 17 มิถุนายน 2563