วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ชมรมมุสลิม รพ.รามัน มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ชมรมมุสลิม รพ.รามัน มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โรค COVID-19