นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนการปรับระบบการให้บริการผู้ป่วยวิถีใหม่ (New normal) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อวางแผนการปรับระบบการให้บริการผู้ป่วยวิถีใหม่ (New normal) ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563