ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วย UV 1เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลรามัน ใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมสู้โรค Covid-19

ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วย UV 1เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลรามัน ใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมสู้โรค Covid-19