โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ เพจน้ำจิต น้ำใจ ต้านโควิด19 โรงเรียนจิตต์เมตต์(ปฐมวัย), โครงการ Sae Heroes Save Live, โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นักเรียนทุน พสวท.รุ่นที่36 และคุณปาวดี ชาติเหน้ย

ขอขอบคุณ

– เพจน้ำจิตต์ น้ำใจ ต้านโควิด19 โรงเรียนจิตต์เมตต์(ปฐมวัย) บริจาค face shield จำนวน 50 ชิ้น
– โครงการ Save Heroes Save Live – หมอจ๋าเรามาแล้ว บริจาค cover all 5 ชุด
-คุณปาวดี ชาติเหน้ย มอบ set Face shield เสื้อกันฝน mask ผ้า ถุงมือ 20 set และเสื้อฝน จำนวน 18 ชุด.
– โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นักเรียนทุน พสวท.รุ่นที่36 บริจาค Oropharyngal Swab Protection จำนวน 1 ชิ้น

ให้กับโรงพยาบาลรามัน ใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมสู้โรค Covid-19