ขอขอบคุณ คุณวัฒนาวดี จินตภากร มอบเสื้อฝน จำนวน 150 ตัว ให้กับโรงพยาบาลรามัน ใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมสู้โรค Covid-19

ขอขอบคุณ คุณวัฒนาวดี จินตภากร มอบเสื้อฝน จำนวน 150 ตัว ให้กับโรงพยาบาลรามัน ใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมสู้โรค Covid-19