ผลงาน Robot 3in1 phase1 สู้โรคโควิด19 นวัตกรรมใหม่ของโรงพยาบาลรามัน ในการลดการแพร่เชื้อ

ผลงาน Robot 3in1 phase1 สู้โรคโควิด19 นวัตกรรมใหม่ของโรงพยาบาลรามัน ในการลดการแพร่เชื้อ