จังหวัดยะลาขอความร่วมมือ ผู้ที่กลับจากกรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

จังหวัดยะลาขอความร่วมมือ ผู้ที่กลับจากกรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที