โรงพยาบาลรามันจัดโครงการผ่าตัดภาวะลิ้นติดในทารก (tonque tie) แบบวันเดียวกลับ ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลรามัน วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลรามันจัดโครงการผ่าตัดภาวะลิ้นติดในทารก (tonque tie) แบบวันเดียวกลับ ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลรามัน วันที่ 15 พฤษภาคม 2567