นางสาวนารีซาร์ เซมูโซ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนางสาวนูร์อัสมัส แยการีซง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรามัน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน EMS Rally จังหวัดยะลา ในโครงการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

นางสาวนารีซาร์ เซมูโซ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนางสาวนูร์อัสมัส แยการีซง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรามัน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน EMS Rally จังหวัดยะลา ในโครงการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วันที่ 15 พฤษภาคม 2567