โรงพยาบาลรามัน เชิญชวนประชาชนอำเภอรามัน ลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

โรงพยาบาลรามัน เชิญชวนประชาชนอำเภอรามัน ลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามนโยบาย บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่