ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลรามัน ถึงผู้มารับบริการทุกท่าน อย่าลืมพก “บัตรประชาชน” ทุกครั้งเมื่อมารับบริการ

ประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลรามัน ถึงผู้มารับบริการทุกท่าน อย่าลืมพก "บัตรประชาชน" ทุกครั้งเมื่อมารับบริการ