โรงพยาบาลรามัน ขอเชิญผู้มารับบริการ นำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนหมอพร้อม โดยขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนมายืนยันหมอพร้อม มีดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน หมอพร้อม ในโทรศัพท์มือถือ 2. ทำการตั้งค่า username & password ให้เรียบร้อย 3. นำโทรศัพท์มือถือและบัตรประชาชนมาที่ โรงพยาบาลรามัน เพื่อยืนยันตัวตน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

โรงพยาบาลรามัน ขอเชิญผู้มารับบริการ นำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนหมอพร้อม โดยขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนมายืนยันหมอพร้อม มีดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน หมอพร้อม ในโทรศัพท์มือถือ

2. ทำการตั้งค่า username & password ให้เรียบร้อย

3. นำโทรศัพท์มือถือและบัตรประชาชนมาที่ โรงพยาบาลรามัน เพื่อยืนยันตัวตน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

——

📌 จุดยืนยันตัวตนหมอพร้อม รพ.รามัน เปิดให้บริการ 3 จุด

📍 จุดที่ 1 จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ / วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-10.30 น.

📍 จุดที่ 2 แผนกส่งเสริมสุขภาพ / วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

📍 จุดที่ 3 ในพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อสม. ในพื้นที่ หรือ แผนกส่งเสริมสุขภาพ Tel. 073-299503 ต่อ 119