อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาและวิจัย (R&D) ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 เมษายน 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาและวิจัย (R&D) ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามัน วันที่ 2 เมษายน 2567