วันที่ 2 เมษายน 2567 งานควบคุมโรคติดต่อรพ.รามัน ร่วมกับอสม. ม.5 ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 1 ทำการพ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท สเปรย์ทากันยุงและให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 4 หลังคาเรือน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI =0/HI =0 ไม่พบผู้ป่วยสงสัยเพิ่มเติม

วันที่ 2 เมษายน 2567 งานควบคุมโรคติดต่อรพ.รามัน ร่วมกับอสม. ม.5 ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 1 ทำการพ่นละอองฝอยฆ่ายุงตัวแก่ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท สเปรย์ทากันยุงและให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 4 หลังคาเรือน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI =0/HI =0 ไม่พบผู้ป่วยสงสัยเพิ่มเติม