พญ.นิยา สือนิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน รับประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปี 2567 และ พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลรามัน เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (ผ่านการรับรอง re-accreditation 5th) ในงาน 24th HA National Forum "GROWTH MINDSET FOR BETTER HEALTHCARE SYSTEM"
12 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี