โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา ในการสอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา ในการสอบ

- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม