โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

- ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม