โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจาห้องยา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานประจาห้องยา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม