โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา ในการสอบ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา ในการสอบ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

- ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานบริการ (โรงครัว) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม