โรงพยาบาลรามัน ขยายการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน ขยายการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม