พญ.สิราภา ทองนุ่น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมประชุมการสื่อสารการวางแผนดูแลล่วงหน้า และการบูรณาการคลินิก การดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคไตระยะท้าย ณ ห้องประกายกาญจน์ ชั้น 2 เฟส 2 โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น.

พญ.สิราภา ทองนุ่น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมประชุมการสื่อสารการวางแผนดูแลล่วงหน้า และการบูรณาการคลินิก การดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคไตระยะท้าย ณ ห้องประกายกาญจน์ ชั้น 2 เฟส 2 โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น.