พว.ยามีล๊ะ สาแลแม Nurse Manager CKD Clinic (คลีนิครักษ์ไต) โรงพยาบาลรามัน เข้ารับรางวัล World kidney day ในงานประชุมวิชาการ CKD Weekend 2023 “Holistic and Integrated Strategies for Excellent CKD Care” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร

พว.ยามีล๊ะ สาแลแม Nurse Manager CKD Clinic (คลีนิครักษ์ไต) โรงพยาบาลรามัน เข้ารับรางวัล World kidney day ในงานประชุมวิชาการ CKD Weekend 2023 "Holistic and Integrated Strategies for Excellent CKD Care" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร