โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ สโมสรโรตารียะลา มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง ให้กับโรงพยาบาลรามัน ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ สโมสรโรตารียะลา มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง ให้กับโรงพยาบาลรามัน ณ โรงพยาบาลรามัน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566