ประชุมคณะกรรมการทีม PCF ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ประชุมคณะกรรมการทีม PCF ณ ห้องประชุม 5 ส โรงพยาบาลรามัน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566